Markanın İşlevleri

 Marka

 Markanın Koruması Hakkında Yasal Mevzuat

 Marka Çeşitleri

 Korumadan Yararlanacak Kişiler

 Marka Olabilecek Veya Olamayacak İşaretler

 Usulsüz Marka Kullanım Cezaları

 Marka İşlemlerinizde Hizmetlerimiz

Markanın Koruması Hakkında Yasal Mevzuat
Marka,

  •  556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile korunmaktadır
  •  556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ise marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak esas ve usulleri düzenlenmektedir.
Tüketiciler, ürünleri genellikle markaları ile özdeşleştirdiklerinden markanın itibarı ve korunması önemlidir.
Marka koruması Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuru tarihinden itibaren  10 yıl olup, ancak bu süre onar yıllık süre için uzatılabilir.
 
    
      
Web tasarım Algoritma