Bir Buluşun Patent ile Korunabilmesi içinTaşıması Gereken Nitelikler

 Patent

 Patent Verilemeyecek Konular Ve Buluşlar

 Patentten Doğan Hakkın Kapsamı

 Patent İsteme Hakkı

 Patent Başvurusu Ve Petent Üzerinde Tasarruflar

 Patent İşlemlerinizde Hizmetlerimiz

Patent
PATENT TEKNOLOJİNİN GÜVENCESİDİR.
\r\nPatent, bir beşeri gereksinim olarak ortaya çıkan soruna teknik alan giren uygulanabilir bir öğreti ile çözüm getiren buluşların sahibine verilen bir haktır.
\r\nAncak tekniğin bilinen durumunu aşan, sanayiye uygulanabilen ve yeni olan buluşlar patent alabilir.
\r\nPatent, buluş konusu ürünün belirli sürelerle korunmasını sağlar. İncelenerek verilen patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan yirmi yıldır. İncelemesiz verilen patentin süresi yedi yıldır.
\r\nPatentler sadece koruma sağlamazlar, sağladığı korumanın yanısıra buluş sahiplerine buluşlarının kendilerine ait olduğunun tescilini sağlarlar. Patent hakları devredilebilir, satın alınabilir ve başkalarına satılabilir.
\r\n
\r\nBir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.
\r\nPatentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.
 
    
      
Web tasarım Algoritma