Coğrafi İşaret Tescili Başvurusu İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler

 Coğrafi İşaretler

 Coğrafi İşaret İşlemlerinizde Hizmetlerimiz

Coğrafi İşaretler
COĞRAFİ İŞARET KÜLTÜREL VE COĞRAFİ DEĞERLERİN GÜVENCESİDİR.
\r\n
\r\nCoğrafi işaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşlemiş bir ürünü, coğrafi kaynağına atfedebilen karakteristik özelliklerini gösteren fikri mülkiyet haklarındandır.
\r\nCoğrafi işaret tescil belgesi, tek bir kişiye değil, belirli bir coğrafi alanın tüm üreticilerine koruma sağlarlar.
\r\nCoğrafi işaret tescilinin amacı, genel nitelikleri itibari ile üretimi, kaynağı gibi bir takım yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını ve belli standartlarda üretimin sağlanmasıdır.
\r\n
\r\n
\r\nBelirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.
\r\n
\r\nCoğrafi işaretler,
\r\n
\r\n
    \r\n
  •    menşe adı
  • \r\n
  •    mahreç işareti
  • \r\n
\r\nolarak ikiye ayrılmıştır.
\r\n
\r\nBir ürünün
\r\n
\r\n   Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması
\r\n  Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması
\r\n  Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda "menşe adını" belirtir. 
\r\n
\r\nBir Ürünün
\r\n
\r\n  Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanması
\r\n  Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması
\r\n   Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması , durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir.
\r\nTürkiye’de coğrafi işaretler, 1995 tarih ve 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında tescil edilerek korunurlar.
\r\n
\r\n
\r\nTescilin diğer amaçları arasında ise; coğrafi işaret konusu yörede üretim yapan üreticilerin, tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanması; coğrafi işarete konu ürünün kalitesinin korunması ve bu vasıtayla tüketici tercihleri için garanti sunan bir yol gösterici olması yer almaktadır.
\r\n
\r\nCoğrafi işaret tanımına uymayan adlar ve işaretler; ürünlerin adları; bitki türleri, hayvan soyları veya benzeri adlar; kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler coğrafi işaret olarak tescil edilemezler.
\r\n Ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri ile konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları coğrafi işaret başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler.
 
    
      
Web tasarım Algoritma