Telif Hakkı İşlemleri

 Fikir Ve Sanat Eseri Nedir ?

 Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

 Telif Hakkı İşlemlerinde Hizmetlerimiz

Telif Hakkı İşlemleri

1.Yabancıların Film Çekim İzni

\r\n

2.Sinema Proje Destek Başvurusu

\r\n

3.Kayıt Tescil- Başvurusu

\r\n

Zorunlu Kayıt- Tescil

\r\n

İsteğe Bağlı Kayıt- Tescil

\r\n

İsteğe Bağlı Kayıt- Tescil Başvurusu Kabul İşlemi

\r\n

 

\r\n

ZORUNLU KAYIT - TESCİL

\r\n
  \r\n
 • Müzik Eseri İçeren Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu
 • \r\n
 • Müzik Eseri İçeren İthal Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu
 • \r\n
 • Sinema Eseri İçeren Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu
 • \r\n
 • Sinema Eserini İçeren İthal Yapımlara İlişkin Kayıt-Tescil Başvurusu
 • \r\n
 • 1995 Yılı ve Öncesi Yapımı Gerçekleşen Sinema Eseri İçeren Yapımlara İlişkin Kayıt - Tescil Başvurusu
 • \r\n
 • Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Alt Kurul Raporu
 • \r\n
\r\n

İSTEĞE BAĞLI KAYIT- TESCİL

\r\n

 

\r\n

·  İlim ve Edebiyat Eserleri Kayıt - Tescil İşlemleri

\r\n

·  Bilgisayar Programları/Veritabanları Kayıt - Tescil İşlemleri

\r\n

·  Güzel Sanat Eserleri Kayıt - Tescil İşlemleri

\r\n

·  Musiki Eserleri Kayıt - Tescil İşlemleri

\r\n

·  Mali Haklara İlişkin Kullanma ve Devir Yetkilerinin Kayıt Altına Alınması

\r\n

 

\r\n

4.Bandrol Başvurusu

\r\n

 

\r\n

5.Müzik Eseri Yapımcı Kodu Belgesi Tahsisi

\r\n

 

\r\n

6.Sinema Eseri Yapımcı Kodu Belgesi Tahsisi

\r\n

 

\r\n

7.Bil-Kod Tahsisi

\r\n

 

\r\n

ESER ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

\r\n

Kanunumuzda belirlenmiş olan eser kategorileri şunlardır:
\r\n§ İlim ve Edebiyat Eserleri
\r\n§ Güzel Sanat Eserleri
\r\n§ Musiki Eserleri
\r\n§ Sinema Eserleri
\r\n§ Veri Tabanları

\r\n

İLİM VE EDEBİYAT ESERLERİ
\r\n 
\r\nFikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler ilim ve edebiyat eseri olarak kabul edilmiştir.
\r\n 
\r\n· Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler,
\r\n· Her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları; (Ara yüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)
\r\n· Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri;
\r\n· Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografya'ya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri,
\r\n 
\r\nGÜZEL SANAT ESERLERİ

\r\n 
\r\nFikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler güzel sanat eseri olarak kabul edilmiştir.
\r\n 
\r\n· Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzda, estetik değere sahip olan;
\r\n· Yağlı ve sulu boya tablolar,
\r\n· Her türlü resimler, desenler, pasteller,
\r\n· Gravürler, güzel yazılar ve tezhipler,
\r\n· Kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler kaligrafi, serigrafi.
\r\n· Heykeller, kabartmalar ve oymalar.
\r\n· Mimarlık eserleri.
\r\n· El işleri ve küçük sanat eserleri,
\r\n· Minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri,
\r\n· Tekstil, moda tasarımları.
\r\n· Fotografik eserler ve slaytlar,
\r\n· Grafik eserler,
\r\n· Karikatür eserleri,
\r\n· Her türlü tiplemeler,
\r\n 
\r\nMUSİKİ ESERLERİ

\r\n

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunda, her nevi sözlü ve sözsüz besteler, musiki eseri olarak kabul edilmiştir.
\r\n 
\r\nSİNEMA ESERLERİ

\r\n

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisi, sinema eseri olarak kabul edilmiştir.
\r\n 
\r\nİŞLENMELER ve DERLEMELER

\r\nFikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler işlenme ve derleme eser olarak kabul edilmiştir.
\r\n· Tercümeler,
\r\n· Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir başkasına çevrilmesi,
\r\n· Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulması veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması,
\r\n· Musiki aranjman ve tertipleri,
\r\n· Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması,
\r\n· Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması,
\r\n· Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi,
\r\n· Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hala getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.),
\r\n· Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması,
\r\n· Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya her hangi bir değişim yapılması,
\r\n· Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanlarıdır. (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabanı içinde bulunan veri ve materyalin korunması için genişletilemez)
\r\n· İstifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek şartıyla oluşturulan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler
 
    
      
Web tasarım Algoritma