Markanın İşlevleri

 Marka

 Markanın Koruması Hakkında Yasal Mevzuat

 Marka Çeşitleri

 Korumadan Yararlanacak Kişiler

 Marka Olabilecek Veya Olamayacak İşaretler

 Usulsüz Marka Kullanım Cezaları

 Marka İşlemlerinizde Hizmetlerimiz

Usulsüz Marka Kullanım Cezaları
28 Ocak 2009 tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN' un 2. maddesine göre Ceza hükümleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
\r\n
\r\nMADDE 3- 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunla eklenen 61/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
\r\n
\r\nCeza hükümleri
\r\nMADDE 61/A - Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan  kişi  bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
\r\n
\r\nMarka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
\r\n
\r\nYetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
\r\n
\r\nYukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
\r\n
\r\nYukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.
\r\nYukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.
\r\n
\r\nÜzerinde başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya hükmolunmaz.
 
    
      
Web tasarım Algoritma