Faydalı Model Belgesi Verilebilmesi İçin Gerekli Nitelikler

 Faydalı Model

 Faydalı Model Belgesi İle Korunamayacak Buluşlar Ve Konular

 Faydalı Model Belgesi Başvurusunun Patent Başvurusunun Değiştirilmesi

 Faydalı Model İşlemlerinizde Hizmetlerimiz

Faydalı Model Belgesi İle Korunamayacak Buluşlar Ve Konular
   Buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek konular:
\r\n
\r\na) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
\r\nb) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
\r\nc) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, Bilgisayar yazılımları;
\r\nd) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
\r\ne) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan,hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.
\r\nPatentle korunamayacak buluşlar:
\r\na) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
\r\nb) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.
\r\nusuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında da faydalı model belgesi verilmez.
\r\n
\r\n     Faydalı Model başvurularının istemlerinin usulleri tarif etmesi durumunda, başvurunun istemlerle ilgili kısımlarının çıkartılarak yeniden düzenlenmesi, ya da başvurunun usulü kapsayacak şekilde devamı isteniliyorsa, patent başvurusuna dönüştürülmesinin talep edilmesi beklenir.
 
    
      
Web tasarım Algoritma