Bir Buluşun Patent ile Korunabilmesi içinTaşıması Gereken Nitelikler

 Patent

 Patent Verilemeyecek Konular Ve Buluşlar

 Patentten Doğan Hakkın Kapsamı

 Patent İsteme Hakkı

 Patent Başvurusu Ve Petent Üzerinde Tasarruflar

 Patent İşlemlerinizde Hizmetlerimiz

Patent Verilemeyecek Konular Ve Buluşlar
Buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek konular:
\r\n
\r\na) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
\r\nb) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
\r\nc) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, Bilgisayar yazılımları;
\r\nd) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
\r\ne) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan,hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.
\r\n
\r\nPatentle korunamayacak buluşlar:
\r\n
\r\na) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
\r\nb) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.
 
    
      
Web tasarım Algoritma